Pagina wordt geladen ...
Bel mij op 06 44 29 92 40 | Of mail naar info@bsrbeilen.nl | Adres: Weijerdstraat 7 - 9411 PJ Beilen

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Thea Giethoorn als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand
en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier (zo nodig) gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie van mijn accountant.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

- uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- het zorgverzekeringsnummer
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling: natuurgeneeskundige behandeling
- de kosten van het consult
 

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Er worden cookies gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting op de website van de consumentenbond voor uitleg hierover.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bsrbeilen.nl

‘Wat BSR met mij heeft gedaan is geweldig, ik ben weer volop aan het genieten en ben erg blij dat ik deze stap heb genomen.’

Bekijk klantervaringen

bodystressrelease een rbcz vbag